Bjerrelide

ET DIGT AF LÆRER A.J.ADSERSEN


 

©

Karen Ozmec

Zachariasen Kolstrup

byen@bjerrelide.dk

⤆Program.html
til forsidenside_0_velkommen.html

ET FOLK VED ET HAV MED DEN STENEDE KYST

MÅ MOD FJERNHEDEN RETTE SIT ØJE.

DER DUVED EN SEJLER SÅ LANGT IMØD ØST,

OG MOD NORD LIGGER DISEDE HØJE.

MEN MOD VESTLIGGER LANDET SÅ BØLGENDE STORT

MED DE SKOVKRANSTE KYSTER SÅ VIDE,

OG TIL SIDST, HVOR I SKYHIMLEN LANDET GÅR BORT,

DER LIGGER EN BANKE FORTONET I SORT;

DET ER HERREDETS TOP - BJERRELIDE.


DA EN ISBRÆ FORSVANDT I EN HENRUNDEN TID,

LÅ DENS GAVER STRØET UD OVER LANDET.

DER VAR LERMULD OG BAKKER OG SANDJORD SÅ STRID,

DER VAR FJORDVEJE DANNET AF VANDET.

OG SOM MINDE OM KRAFTEN, DER PLØJED’ VOR JORD

MED DEN RIGESTE MULD OM SIN SIDE,

LÅ NU BANKEN - SÅ NÆR VED DEN SMILENDE FJORD.

OG FOLKET HAR SØGT BLANDT DE SKØNNESTE ORD,

DA DE KALDTE DIT NAVN - BJERRELIDE.