det står der i norges grundlov

BYEN MELLEM 2 FJORDE


 

©

Karen Ozmec

Zachariasen Kolstrup

byen@bjerrelide.dk

⤆X5._side_natur.html
til forsidenside_0_velkommen.html

om naturen:

Den norske grundlov §112


'Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.


Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.


Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.


Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.'