Beboelse i Bjerrelide

BYEN MELLEM 2 FJORDE


 
⤆X8._side_skoler.html
⤆X._side_Tarnsangerne.html
til forsidenside_0_velkommen.html


BJERRELIDEs mange bydele fletter sig ind og ud af landskabet.

Hvis man ikke lige bor midt i det grønne, så er der i hvert fald aldrig langt til mark og skov. Man kender jorden, kender forskel på hvede, byg, raps og roer - og ingen er i tvivl om, hvordan en ko, gris, får eller en høne ser ud - hvordan de lever og dør.


Mange års undervisning i æstetik, design og arkitektur præger bydelene.                  

Husenes størrelse - materialers karakter og farver formår at føje               

bebyggelserne ind i landskabet.


Byggestilen er blevet et særkende for vores egn. Hvad er der så blevet af neoindividualismens blærede huse?

- de er kommet på museum.

SKRIV               TIL byen@bjerrelide.dkmailto:byen@bjerrelide.dkshapeimage_6_link_0